Αθήνα

211 1049700

θεσσαλονίκη

2310 753260

Ωρες Επικοινωνίας

8:00 - 18:00

Email

info@combitrans.gr

H Σύνδεση σας
με την Ευρώπη

Από το 1990 σας φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά.

Οδικές
Μεταφορές

Θαλάσσιες
Μεταφορές

Αεροπορικές
Μεταφορές

0

Οδηγοί
& Εργαζόμενοι

0

Στόλος
Οχημάτων

0

m2 Αποθηκευτικοί Χώροι

Χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τις υπηρεσίες μας